Header Voorwaarden Embregts

Profilebar Voorwaarden Embregts

Kies je taal

Inlog onthouden

Embregts Voorwaarden pagina

Voorwaarden

De door Embregts Autodiensten BV op/via deze site verstrekte informatie is geen concreet aanbod, advies of dienst. De door Embregts Autodiensten BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Embregts Autodiensten BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Embregts Autodiensten BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite van Embregts Autodiensten BV: www.embregtstransport.com.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Embregts Autodiensten BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.

1. Embregts Autodiensten BV onderschrijft de Wet Registratie Persoonsgegevens.

2. Embregts Autodiensten BV verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van haar diensten conform Algemene Verordening Gegevensbescherming.


3. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Embregts Autodiensten BV uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

4. Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle groepsonderdelen van Embregts Autodiensten BV, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt Embregts Autodiensten BV deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar klanten.

5. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij;

  • dat voortvloeit uit de wet.
  • dat voortvloeit uit verplichtingen die Embregts Autodiensten BV jegens u aangaat of is aangegaan.
  • dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit.


6. Op verzoek (en na afdoende legitimatie) ontvangt u een overzicht van door Embregts Autodiensten BV verwerkte persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten aanpassen. Neemt u hiervoor contact op met Embregts Autodiensten BV.

7. Als u van Embregts Autodiensten BV of één van de groepsleden geen informatie haar diensten wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij Embregts Autodiensten BV.

 

Footer home Embregts